La cucafera de reus

AMPA Escola Els Ganxets de Reus

Il·lustració per a la nova bèstia del seguici petit de Reus. Aplicació en cartelleria i merxandatge variat.


Ilustración para la nueva bestia del cortejo pequeño de Reus. Aplicación en cartelería y merchandising variado.


Illustration for the new beast of the small courtship of Reus. Application in signage and varied merchandising.