Mr. Donald Ham

Psicodèlia personal

Un Donald Trump de pernil dolç i formatge, fotografiat dia a dia, esperant que passi l'inevitable, que es podreixi. Però no, se'm va assecar, se va fer més moreno, se va convertir en un immigrant, potser Hondureny? Mexicà? Se va convertir en aquells que vol deportar. Capricis del destí. Psicodèlia...


Un Donald Trump de jamón york y queso, fotografiado día a día, esperando que pase lo inevitable, que se pudra. Pero no, se me secó, se hizo más moreno, se convirtió en un inmigrante, tal vez Hondureño? Mexicano? Se va convirtió en aquellos que quiere deportar. Caprichos del destino. Psicodelia ...


A Donald Trump of ham and cheese, photographed every day, waiting for the inevitable to pass, to rot. But no, it dried up, it became more dark, it became an immigrant, such a Honduran? Mexican? He became those he wants to deport. Desires of destiny. Psychedelia ...