ECMo

Institut d'Investigació Biomèdica-Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona

Imatge que pren com a referència gràfica la geometria dels teulats del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, de Lluís Domènech i Montaner. També hi trobem reminiscències d'elements icònics de la ciutat de Barcelona, com el panot dissenyat per Josep Puig i Cadafalch.
Aquesta referència gràfica dels taulats, també és l'element a partir del qual atorguem, metafòricament, a la imatge els valors d'un element protector i integrador de grup en termes d'arquitectura i que traslladem a la unitat d'ECMO DE L'HOSPITAL DE SANT PAU, com a la unitat que integra diferents disciplines de la medicina per tal d'assolir la funció de protecció/cura.


Imagen que toma como referencia gráfica la geometría de las cubiertas del recinto modernista del Hospital de Sant Pau, de Lluís Domènech i Montaner. También encontramos reminiscencias de elementos icónicos de la ciudad de Barcelona, como el azulejo diseñado por Josep Puig i Cadafalch.
Esta referencia gráfica de las cubiertas, es también el elemento a partir del cual damos, metafóricamente, a la imagen los valores de un elemento protector e integrador de grupo en cuanto a arquitectura y que trasladamos a la unidad de ECMO DEL HOSPITAL DE SANT PAU, como la unidad que integra diferentes disciplinas de la medicina con el fin de lograr la función de protección/cuidado.


Image that takes as a graphic reference the geometry of the roofs of the modernist enclosure of the Hospital de Sant Pau, by LLuís Domènech i Montaner. Image that takes as a graphic reference the geometry of the roofs of the modernist enclosure of the Hospital de Sant Pau, by LLuís Domènech i Montaner. Also we find reminiscences of iconic elements of the city of Barcelona, such as the tile designed by Josep Puig and Cadafalch.
This graphic reference of the presented, is also the element from which we give, metaphorically, to the image the values of a protective and integrating element of group in terms of architecture and that we transfer to the ECMO unit of THE HOSPITAL DE SANT PAU, as the unit that integrates different disciplines of medicine in order to achieve the function of protection / care.