la ginesta

Cooperativa La Ginesta

Disseny de l'etiquetatge de botelles de vi i altres formats d'envas per a la Cooperativa Agrícola "la Ginesta". Basat en antics mètodes d'impressió de documents que la cooperativa expedeix desde 1918.


Diseño del etiquetado de botellas de vino y otros formatos de envase para la Cooperativa Agrícola "la Ginesta". Basado en antiguos métodos de impresión de documentos que la cooperativa expedía desde 1918.


Design labeling wine bottles and other packaging formats for Agricultural Cooperative "la Ginesta". Based on old methods of printing documents they issued the cooperative from 1918.