falcó·fred

Falcco Fred Congelats

Redisseny molt fidel del logotip de l'empresa de congelats Falcó Fred. Aplicació en diferents soports.


Rediseño muy fiel del logotipo de la empresa de congleados Falcó Fred. Aplicación en diferents soportes.


Very faithful redesign of the logo of the company of congleados Falcó Fred. Application in different media.