Fernandez

Agroindustrial Fernandez

Redisseny del logotip i implementació de la marca corporativa a papereria impresa, retolació i web. La marca vol trencar amb la sobrietat del disseny en el secotor industrial agrari per transmetre dinamisme i modernitat en un sector en ple relleu generacional.


Rediseño del logotipo e implementación de la marca corporativa a papelería impresa, rotulación y web. La marca quiere romper con la sobriedad del diseño en el sector industrial agrario para transmitir dinamismo y modernidad en un sector en pleno relevo generacional.


Redesign of the logo and implementation of the corporate brand to printed stationery, signage and web. The brand wants to break with the sobriety of design in the agricultural industrial sector to transmit dynamism and modernity in a sector in full generational relief.