La Botiga

Eva i Raúl

Disseny del logotip per a la Botiga de Cabacés. Establiment "modern" en un entorn "rural", plasmat en un logo alfanumèric de codi de barres "modern" amb textura rústica per donar-li un aire "rural".


Diseño del logotipo para la Botiga de Cabacés (Priorat-Cataluña). Establecimiento "moderno" en un entorno "rural", plasmado en un logo alfanumérico de codigo de barras "moderno" con textura rústica para darle un aire "rural".


Logo design for the Botiga de Cabacés (Priorat-Catalonia). "Modern" establishment in a "rural" environment, embodied in an alphanumeric logo of "modern" bar code with rustic texture to give it a "rural" character.