Lactant

Teta

Projecte personal realitzat durant la baixa paternal. Reflexió sobre la importància universal de la dona. Mamen los bons, los dolents, los blancs, los negres i Donald Trump. Alguns d'ells continuen mamant.


Proyecto personal realizado durante la baja paternal. Reflexión sobre la importancia universal de la mujer. Maman los buenos, los malos, los blancos, los negros y Donald Trump. Algunos de ellos continuan mamando.


Personal project carried out during the parental leave. Reflection on the universal importance of women. Sucking the good guys, the bad guys, the whites, the blacks and Donald Trump. Some of them continue to suck.