gamma d'Olis

Cooperativa La Ginesta

Disseny de l'etiquetatge de la gamma d'olis de la Cooperativa La Ginesta sobre una mateixa base, fonamentada amb la il·lustració de la varietat d'olives que donen nom a l'oli. En format de botella o llauna.


Diseño del etiquetado de la gama de aceites de la Cooperativa La Ginesta sobre una misma base, fundamentada con la ilustración de la variedad de aceitunas que dan nombre al aceite. En formato de botella o lata.


Design of the labeling of the range of oils of the Cooperativa La Ginesta on the same basis based on the illustration of the variety of olives that give name to the oil. In bottle or can format.