Raure 2016

Ajuntament de Ginestar

Disseny de cartells i tríptics del RAURE 2016 i logotip d'ARREU, jornades en paral·lel a la fira. Impressió sobre les pàgines d'economia i política d'un diari qualsevol. Les jornades del RAURE/ARREU volen ésser un parèntesi al sistema econòmic i social actual i situar-se als antípodes per anar decreixent i recuperant.


Diseño de carteles y trípticos del RAURE 2016 y logotipo de ARREU, jornadas en paralelo a la feria. Impresión sobre las páginas de economía y política de un diario cualquiera. Las jornadas del RAURE/ARREU quieren ser un paréntesis en el sistema económico y social actual y situarse en las antípodas para ir decreciendo y recuperando.


Design of posters and triptychs of RAURE 2016 and ARREU logo, parallel days to the fair. Printing on the pages of economy and politics of any newspaper. The days of the RAURE/ARREU want to be a parenthesis in the current economic and social system and place in the antipodes to decrease and recover.