SANT mARTÍ 2.0

Ajuntament de Ginestar

Enguany Sant Martí es presenta tàctil, digital, en línia, interactiu, multimèdia, electrònic i, si és possible, presencial.És per això que s'ha dissenyat un programa d'actes com si fos un telèfon mòbil, ja que calia estar atentes a les xarxes socials per tal de gaudir de les festes.


Este año Sant Martí se presenta, táctil, digital, online, interactivo, multimedia, electrónico y, presencial si es posible. Es por ello que se ha diseñado un programa de eventos como si se tratara de un teléfono móvil, ya que era necesario estar atento a las redes sociales para poder disfrutar de las fiestas.


This year Sant Martí presents tactile, digital, online, interactive, multimedia, electronic and, if possible, face-to-face. That is why a program of events has been designed like a mobile phone, we have to be attentive to social networks to enjoy the parties.