SANt MArtÍ 2015

Ajuntament de Ginestar

És gairebé impossible que havent anat a una festa on hi ha hagut confeti no s'introdueixi a dins de les llars dels assistents, i qui diu llars diu sabates, i qui diu sabates diu orificis del cos humà. És per això que introduïm el primer confeti de festes dins a casa, per avisar de que estem de festa major.


Es casi imposible que habiendo ido a una fiesta donde ha habido confeti no se introduzca dentro de los hogares de los asistentes, y quien dice hogares dice zapatos, y quien dice zapatos dice orificios del cuerpo humano. Es por eso que introducimos el primer confeti de fiestas dentro de casa, para avisar de que estamos de fiesta mayor.


It is almost impossible if you've been to a party where there was confetti introduced inside the homes of those present, who says homes says shoes, and who says shoes says orifices of the human body. That is why we introduce the first confetti in at home, to warn that we are in festival.