Sant Martí 2019

Ajuntament de Ginestar

Disseny gràfic del llibret de festes majors de Ginestar on s'ha agafat la divina gastronomia ancestral de delicioses llepolies com a tema principal i que vol rendir homenatge a totes aquelles dones que les han custodiat i elaborat amb saviesa. Lo llibret va acompanyat d'un receptari a mode de manual de supervivència per passar les festes com Déu mana i una infusió de camamilla per fer baixar. Visca les dones de Ginestar.


Diseño gráfico del libreto de fiestas mayores de Ginestar donde se ha tomado la divina gastronomía ancestral de deliciosas recetas como tema principal y que quiere rendir homenaje a todas aquellas mujeres que las han custodiado y elaborado con sabiduría. Se acompanya de un recetario y una infusión de manzanilla para desatascar tanta comilona. Viva las mujeres de Ginestar.


Graphic design of the libretto of major festivals of Ginestar where the divine ancestral gastronomy of delicious recipes has been taken as the main theme and that wants to pay tribute to all those women who have guarded them and elaborated with wisdom. Long live the women of Ginestar.